دسته بندی ها

chromatography carrier gas mixture-گاز حامل

گاز حامل کروماتوگراف کالیبراسیون
کروماتوگرافی گاز یک تکنیک تحلیلی است که بصورت گسترده برای تعیین ترکیبات شیمیایی و همچنین رنج وسیعی از ترکیبات گازی استفاده می شود.با استفاده از گاز های تخصصی مطلوب و با کیفیت به همراه تجهیزات مناسب می توان دقت کروماتوگرافی را بالا برد.
گاز حامل carrier gas  برای جابجایی نمونه از میان ستون کروماتوگرافی کابرد دارد.ناخالصی مهم در گاز حامل از قبیل اکسیژن و رطوبت می تواند با فاز پابت تعامل و باعث بوجود آمدن مشکل برای کروماتو گراف و کاهش حساسیت آنالیزر و کاهش عمر ستون های کروماتوگراف گردد.
بسته به روش کروماتوگرافی ترکیبات گاز کایبراسیون برای کالیبره کردن آنالایزر ها کاربرد دارند.