انتخاب رگلاتور-رگولاتور

رگلاتو یا رگولاتور چیست؟

رگلاتور یا رگولاتور یا ریگلاتور شیری است که با تغییر جریان گاز باعث کاهش فشار گاز و مایع تا فشار خاصی می شود.توجه گردد که رگلاتور برای کنترل دبی نمی باشد.برای کنترل دبی از فلومتر یا رتامتر استفاده می شود.

در صورت کاهش دبی ورودی به رگلاتور دبی خروجی نیز کاهش می یابد و در صورت افزایش دبی ورودی دبی خروجی نیز افزایش می یابد.

رگلاتور های کاهنده فشار از 3 بخش تشکیل شده اند:

-عنصر محدود کننده

-عنصر در حال بارگزاری

-عنصر اندازه گیری

 

رگلاتور های کاهنده فشار 2 نوع می باشند:

-تک مرحله ای: فشار بعد از ورود به رگلاتور در یک مرحله افت می کند و فقط از یک سوزن تنظیم تشکیل شده است که باید تعادل را بین فشار خروجی و فنر تنظیم نماید. به همین دلیل فشار خروجی به نیروی فنر بستگی دارد.

-دو مرحله ای:رگلاتور های 2 مرحله ای از 2 سوزن جهت کاهش فشار بهره برده و در 2 مرحله فشار را کنترل می نمایند.مزیت رگلاتورهای 2 مرحله ای در کنترل نوسانات فشار ورودی به صورت اتوماتیک می باشد .

انتخاب رگلاتور:

در انتخاب رگلاتور باید به چگالی و فشار و نوع و دمای گاز و مایع ورودی به رگلاتور توجه داشت.

 

برای انتخاب رگلاتور باید به موارد زیر توجه داشت:

فشار ورودی

فشار خروجی

جنس بدنه

جنس دیافراگم

دبی خروجی

سایز اتصال ورودی و خروجی

دمای سیال خروجی

منظور فشار لاین یا سیلندر می باشد.

فشار مورد نیاز در نقطه مصرف

برنج

کربن استیل

استینلس استیل 316

آلومینوم

برنج

کربن استیل

استینلس استیل 316

مونل

هاستلوی

ماکزیمم دبی مورد نیاز در نقطه مصرف

1/8”

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

حتما به دماهای زیر صفر و بالای 60 درجه توجه گردد

نوع گاز در انتخاب جنس بدنه و دیافراگم رگلاتور-رگولاتور بسیار تاثیر گذار است و باید به آتشزا بودن گاز,خورنده بودن گاز,خنثی بودن گاز,اکسید کنندگی گاز توجه داشت و بر آن اساس رگلاتور-رگولاتور را انتخاب نمود.مثلا برای گازهای خورنده نمی توان از رگلاتور با جنس برنج استفاده نمود.

 

همچنین برای انتخاب رگلاتور-رگولاتور برای گاز های مخلوط یا ترکیبی یا میکس باید به خورنده یا آتشزا یا سمی بودن گاز توجه داشت و نسبت به جنس و فشار مورد نیاز رگلاتور را انتخاب نمود.