دسته بندی ها

گاز میکس-گاز ترکیبی

ماهان گاز به عنوان پیشگام و تولید کننده گاز ترکیبی-میکس-مخلوط-MIX بصورت درصد و همچنین PPM برای کاربرد های خاص و مختلف ,با استفاده از گاز های خالص و گاز های فوق خالص آزمایشگاهی به صورت دو 2 جزئی و 3 سه جزئی و چند جزئی با شناسامه و گواهی آنالیز معتبر در سیلندر-کپسول با حجم 0.5,1,2,5,10,20,40,50 لیتر با فشار 5 الی 200 بار .همچنین این شرکت امکان واردات گاز های ترکیبی-میکس از تولید کنندگان معتبر از جملهair liquid-air product-BOC را دارد.ماهان گاز تولید کننده رنج وسیعی از گاز های ترکیبی میکس از جمله :گاز میکس لیزر ,گاز مخلوط شمارنده هسته ای ,گاز ترکیبی برای مصارف بیولوژیکی و پزشکی ,گاز میکس برای نشتی یابی,گاز مخلوط جذب الکترونی,گاز میکس برای جوشکاری,گاز ترکیبی برای غواصی,گاز میکس برای سنجش آلودگی,اسپان گاز,گاز مرجع,گاز چند جزئی برای طیف بینی اشعه ایکس

 

 تولید گازهای میکس-ترکیبی به دو روش وزنی و فشار نسبی انجام می گیرد. روش وزنی رایج ترین مدل و دقیق ترین برای تولید گاز ترکیبی می باشد.در روش فشار نسبی از قانون دالتون برای محاسبه مقادیر موجود در میکس استفاده می شود.

البته در تولید گاز ترکیبی محدودیتهای نیز وجود دارد که به ماهیت گاز های استفاده شده در ترکیب بستگی دارد.این محدودیتها با توجه به فاکتور های ایمنی ، امکان واکنش گازها ، پایدار نبودن گازها لحاظ می گردد.

سیلندر گاز آرگون کوانتومتری

·       سیلندر گاز آرگون کوانتومتری خالص 99.99 و 99.999 

·       گاز آرگون کوانتومتر اسپکترومتر

·       شارژ کپسول آرگون بدون رطوبت