گازهای مبرد-سرد کننده-فریون

ماهان گاز به مدت 4 سال به عنوان تامین کننده انواع گازهای مبرد فریون برای انواع مصارف صنعتی و خانگی و تهویه مطبوع و کلیه صنایع تبریدی . از جمله گازهای رایج فریونی R22,R134a,R11,R141b,R504,R504,R404 که در مخازن 13.5 الی 2 تنی قابل تامین است. گاز فریون جزء فلوئورو کربنها یا کلرو فلوئورو کربنها CFC ها می باشد که به عنوان گاز مبرد استفاده می شوند. البته نگرانی به دلیل آسیب به لایه اوزون و بحث گرمایش زمین, مصرف انها را با محدودیت روبرو کرده است. در پروسه سرمایش مایع فریون با گرفتن گرما از محیط به گاز تبدیل و باعث سرمایش می شود. آز دیگر مبرد های رایج می توان از آمونیاک,CO2, SO2,پروپان نام برد. آمونیاک R717 به مدت 130 سال به عنوان مبرد استفاده می شده است ولی مشکل خورندگی و سمی بودن را دارد.مبردها به غیر از تهویه مطبوع در صنایع دارو سازی,صنایع غذایی,خودروسازی و غیره کاربرد دارد.مبرد ایدال دارای مشخصات زیر می باشد:1- غیر خورنده بودن 2-غیر آتشزا بودن 3-غیر سمی بودن 4-دوست محیط زیست 5-نقطه جوش مناسب 6-حرارت تبخیر بالا 7-تراکم ایدال در حالت مایع 8-دمای بحرانی نسبتا بالا9-چگالی بالا در حالت گازی

فشار بحرانی kpa

دمای بحرانی

نقطه جوش

نام شیمیایی

فرمول مولکولی

CAS number

گاز فریون

4,136

111.97

−29.8

Dichlorodifluoromethane

CCl2F2

75-71-8

R-12

4,990

96.14

−40.7

Chlorodifluoromethane

CHClF2

75-45-6

R-22

4,059

101.06

−26.3

1,1,1,2-Tetrafluoroethane

R-134a

811-97-2

R-134a

4,250

204.2

32

1,1-Dichloro-1-fluoroethane

C2H3FCl2

1717-00-6

R-141b

3,735

72.14

-46.6/-45.8

R-125/143a/134a (44±2/52±1/4±2)

44±2% C2HF5 · 52±1% C2H3F3 · 4±2% C2H2F4

HP-62

R-404A

4,487

81.91

-45.2/-38.7

R-32/125/134a (20±2/40±2/40±2)

20±2% CH2F2 · 40±2% C2HF5 · 40±2% C2H2F4

Klea 60

R-407A

4,439

62.13

−57/17

R-32/115 (48.2/51.8)

48.2% CH2F2 · 51.8% C2F5Cl

 

R-504

 

گازهای مبرد-سرد کننده-فریون

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

گاز فریون R134-R134a

کپسول گاز فریون R134a

گاز فریون R22

کپسول ۱۳.۵ کیلویی گاز R22

گاز فریون R12

کپسول ۱۳.۵ کیلویی R12

گاز فریون R141

کپسول ۱۳.۵ کیلویی R141-b

گاز فریون R11

کپسول ۱۳.۵ کیلویی گاز R11