مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

گاز کالیبراسیون-گاز چند جزئی

تولید و تامین انواع گازهای کالیبراسیون و چند جزئی توسط گاز های فوق خالص آزمایشگاهی بصورت ترکیب درصدی و مخلوط PPM در مخازن فولادی,آلومینیمی و استیل با فشار متنوع.

گاز کالیبراسیون-گاز چند جزئی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

مخلوط گاز کالیبراسیون-اتیلن

مخلوط کالیبراسیون با پایه گاز اتیلن

مخلوط گاز کالیبراسیون- اتیل بنزن Ethylbenzene

 گاز کالیبراسیون-پایه اتیل بنزن Ethylbenzene

مخلوط گاز کالیبراسیون-مونو اکسید کربن CO

گاز کالیبراسیون-پایه مونو اکسید کربن CO

مخلوط گاز کالیبراسیون-کلر

گاز کالیبراسیون-پایه کلر

مخلوط گاز کالیبراسیون-کربونیل سولفید Carbonyl Sulfide

گاز کالیبراسیون-پایه کربونیل سولفید

مخلوط گاز کالیبراسیون-آمونیاک

گاز کالیبراسیون-پایه آمونیاک NH3

مخلوط گاز کالیبراسیون-آرگون

گاز کالیبراسیون-پایه آرگون Argon

مخلوط گاز کالیبراسیون-اتیلن اکساید

مخلوط کالیبراسیون با پایه گاز اتیلن اکساید