گاز لیزر-گاز ترکیبی-گاز میکس

سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۲ ۰۶:۳۵:۲۵ ب

گاز ترکیبی برای انواع لیزر میکس با زنون,هلیوم,آرگون,کریپتون,نئون و....برای انواع لیزر های برشی,اندازه گیری,مته لیزری,ردیاب لیزری.