گاز تترا فلوئورو متان CF4

گاز تترا فلوئورو متان CF4

گاز تترا فلوئورو متان|گاز تترا فلورو متان

گاز تترا فلوئورو متان CF4

 

 

 

نوع گاز

تترا فلورو متان-Tetrafluoromethane-CF4

گرید های مختلف گاز

گاز تترا فلورو متان


کلمات مترادف

 

گاز تترا فلورو متان, Tetrafluoromethane, CF4,سیلندر گاز تترا فلورو متان خلوص بالا,کپسول گاز تترا فلوئورو متان آزمایشگاهی خالص, تترا فلوئورو متان گرید 2 3 4 5, تترا فلورو متان 99.9  99.99  99.999, UN1982, carbon tetrafluoride

حجم سیلندر-کپسول

سیلندر 2 لیتری (150 بار)- سیلندر 5 لیتری (150 بار)

سیلندر 10 لیتری (150 بار)- سیلندر 20 لیتری (150 بار)

سیلندر 40 لیتری (150 بار)- سیلندر 50  لیتری (200 بار)

CAS number

75-73-0

حالت فیزیکی

گاز-مایع

نکات ایمنی عمومی

گاز تترا فلورو متان غیر سمی و غیر آتشزا می باشد.

کاربرد

گاز تترا فلورو متان در صنایع الکترونیک و تولید نیمه رسانا ها کاربرد دارد.

مشخصات شیمیایی و فیزیکی گاز زنون

وزن مولکولی: 88.01 g/mol

فرمول مولکولی: CF4

نقطه جوش: -127.94 °C

°C نقطه ذوب: -184 °C

دمای بحرانی: -45.45 °C

غلظت بخار: 4.56

حجم مخصوص: 0.275 m3/kg

چگالی بخار:  3.038

 

 

43769504
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید